למה אפותקאי?

למה אפותקאי? 2018-09-05T11:07:57+00:00

א 

פ 

ו 

ת 

ק 

א 

י 

אין תשלומי מע"מ למשקיעים (לאפותקאי מעמד של מוסד כספי במע"מ).

פיקוח רגולטורי (רשיון למתן אשראי מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון .

ודאות בעלות מימון  (מתבסס על ריבית קבועה ולא אחוזים מהרווח).

תשוקה לעיסוק בתחום הנדל"ן ולהצלחת המיזם.

קשר אישי ורציף עם מקבל ההחלטות מטעם הממן המעורב בתהליך בכל שלביו.

אפשרות לעדיפות במימון פרויקטים עתידיים של היזם.

יושרה, אמינות וסטנדרטים גבוהים של שקיפות ומקצועיות בביצוע השקעות ובניהול כספי הפרויקט בעזרת מיטב היועצים בתחום.